Att hitta och attrahera talanger idag är inte bara en utmaning, det är en konst. Hos oss tar vi detta uppdrag på största allvar och strävar efter att erbjuda en smidig och effektiv rekryteringsprocess för våra kunder och kandidater. Här är en överblick över hur en typisk rekryteringsprocess ser ut hos oss:

1. Ansökan:
Vi börjar med att göra det enkelt för kandidaterna att komma i kontakt med oss. Vår ansökningsprocess är snabb och enkel, utan krav på långa personliga brev. Det handlar om att göra det så smidigt som möjligt för talanger att komma in i vår pipeline. Vi har med relevanta urvalsfrågor som du får besvara för att berätta mer om din motivation och konkreta frågor.

2. Telefonsamtal:
Efter att ha granskat ansökningarna genomför vi ett första telefonsamtal med kandidaterna. Detta samtal fokuserar på att förstå dina önskemål, erfarenheter och kompetenser samt att introducera dig till rollen och företaget. Det är en möjlighet för både oss och kandidaten att börja bygga en relation och utvärdera om det finns en potentiell matchning.

3. Tester:
För att få en mer komplett bild av kandidaternas förmågor använder vi personlighets- och logiska tester. Dessa tester hjälper oss att bedöma kandidaternas lämplighet för den specifika rollen och teamet de kan komma att arbeta med.

4. Eventuell teknisk intervju eller tekniskt test:
Beroende på rollens natur kan vi genomföra en teknisk intervju eller be kandidaterna att genomföra tekniska tester. Detta steg är avgörande för att bedöma kandidatens tekniska kompetens och förmåga att lösa problem som är relevanta för rollen.

5. Intervju:
Våra kompetensbaserade intervjuer är utformade för att utforska kandidaternas färdigheter och erfarenheter på djupet. Vi fokuserar på att bedöma deras personliga kompetenser och hur de skulle kunna bidra till våra kunders framgång. Detta är ett tillfälle för kandidaten att visa upp sitt bästa jag och för oss att bedöma om de passar in i företagskulturen och rollen.

6. Referenstagning:
Innan vi tar det sista steget med en kandidat genomför vi noggranna referenstagningar. Detta hjälper oss att bekräfta kandidatens erfarenhet och prestationer samt att få en insikt i hur de har presterat i tidigare roller.

7. Intervju med kund:
Slutligen arrangerar vi en intervju mellan den slutgiltiga kandidaten och vår kund. Vi stöttar både kandidaten och kunden genom hela processen för att säkerställa att det blir en framgångsrik matchning för båda parter.

Hos oss är vår målsättning inte bara att fylla en position, utan att skapa långsiktiga relationer och bidra till våra kunders och kandidaters framgång. Genom att kombinera traditionella rekryteringsmetoder med modern teknik och vårt engagemang för skräddarsydda lösningar, strävar vi efter att uppnå just det.

Talent Bureau Sweden AB Org nr: 559365-5672 Telefon: 070-433 11 59 Mail: info@talentbureau.se